Monaco
 

Verticale tuinen benutten kansen

pagina 1 2

 
 

Met de verticale tuin plaatst de mens een levend ecosysteem terug in de stad, daar waar hij dit eerder heeft verwijderd. In elke stad kunnen muren een verticale tuin worden. Voor de toekomst van onze steden is een goede balans tussen rood en groen essentieel. In een gezonde stad is groen geen sluitpost, maar een essentiëel onderdeel van leefbaarheid.

Vergroening staat hoog op de beleidsagenda. Er is immers sprake van een chronisch tekort aan groen als gevolg van de stedelijke verdichting door inbreiding. Daarnaast heeft groen een tijdlang een ondergeschikte rol ingenomen bij de ontwikkeling van grootschalige nieuwbouwprojecten. Het Rijk onderkent de noodzaak van meer stedelijk groen. U ook? Opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten zijn degenen die het verschil kunnen maken.

Verticale tuinen zijn bij uitstek geschikt om binnen korte tijd een aanzienlijke bijdrage te leveren in het verwezenlijken van deze ambitie. De toepassing van verticale tuinen beperkt zich niet tot prestigieuze nieuwbouwprojecten, integendeel. Greenwave 4.0 kan nagenoeg overal worden gerealiseerd.

Bij bestaande én nieuwbouw. Vrijwel alle soorten groene en bloeiende planten groeien naar hartelust in de zeer duurzame modules. De groeimodules zijn aan vrijwel elke gevel te bevestigen en ten allen tijde demontabel en verwisselbaar. Door de volledige vrijheid in de plantkeuzes zijn ontelbare ontwerpcombinaties mogelijk.

 

pagina 1 2

portrethuib1
Gevelgroen benut de ‘vrije ruimte’ in onze dicht bebouwde steden.